Jag erbjuder tjänster inom radonsanering och energi-effektivisering, samt teknisk konsultation inom mätteknik. I rådgivningen ingår information om aktuella bidrag för områdena energi och radon.

I första hand vänder jag mig till dig som småhusägare men jag åtar mig även uppdrag i större fastigheter. De vanligaste tjänsterna har jag paketerat och utför till fast pris, där även resor inom Uppland ingår, se beskrivningar under respektive område. Det som inte ingår i paketen gör jag till timpris – ring för mer information!
Nyheter/meddelanden
2015-09-04  Hemsidan uppdaterad
 
 
Jag som driver den här firman heter Olof Vestman.

Detta är lite om min bakgrund:
Jag är utbildad elektriker och elkraftingenjör. Jag har mångårig praktisk erfarenhet som elektriker. Ett antal år arbetade jag som serviceingenjör inom industrin med mät- styr- och reglerutrustningar. Jag har även lång erfarenhet som mätingenjör inom bl.a. läkemedelsindustrin. Utöver detta har jag innehaft chefsbefattningar och är van att leda projekt.
 

Jag har med godkänt resultat deltagit i av Statens strålskyddsinstitut anordnad radonkurs
”Radon – åtgärder i byggnader”. Dessutom har jag genomgått utbildning till Energirådgivare.